Om Kvartersrådet

Välkommen till Kvartersrådet för Karet 5 och 6 på östra Ersboda i Umeå. Vi är en ideell sammanslutning med uppdrag att ansvara den löpande driften av de gemensamma faciliteterna inom kvarteret. Dessutom ser vi  till att de årliga ekonomiska bidragen från Bostaden för inköp av utrustning samt till gemensamma aktiviteter kommer Dig som hyresgäst till del på bästa sätt.